Skip to Content

Решение на Съда на ЕС – забрана за ползване на редовната седмична почивка в превозното средство

Информираме Ви, че на 20.12.2017 г. Съдът на Европейския съюз публикува свое решение, в което постановява, че член 8, ал. 6 и 8 на Регламент (ЕО) No 561/2006 трябва да бъдат тълкувани в смисъл, че водачът не може да ползва периодите на редовна седмична почивка в своето превозно средство.

С целия текст на решението може да се запознаете тук[:en]

We are informing you that on 20.12.2017 г. The Court of the European Union published a decision in which it states that article 8, par. 6 and 8 of Regulation (ЕО) No 561/2006 must be interpreted in the sense that the driver cannot spend the periods of regular weekly rest in his vehicle.

You can see the whole text of the decision here