Уважаеми колеги,

Обръщам внимание, че порталът „Автомобилен транспорт – декларации за командироване“ (Road Transport Posting Declaration Portal) вече е активен и е достъпен на следния адрес: https://www.postingdeclaration.eu/landing.

Към настоящия момент сме подготвили и допълнителна разяснителна информация, касаеща командироването на водачи съгласно Директива (ЕС) 2020/1057 в контекста на превоза на стоки.

В тази връзка Ви информирам, че Съюзът на международните превозвачи организира нова поредица от семинари, на които ще имате възможност да получите допълнителна информация, касаеща командироването.

С цел осъществяване на по-добра двустранна връзка е необходимо отново да подадете заявка за регистрация.

Предстоящият Zoom семинар, организиран от СМП на 28.01.2022 г. /петък/ е с начален час 11.30.

Предвижда се последващ семинар на същата тема на 01.02.2022 г. от 11.00 ч., за всички, които не успеят да вземат участие в първия.

В тази връзка моля, всяко търговско дружество, желаещо да участва да попълни и изпрати следната информация:

Наименование на търговско дружество
Имена на участника
Телефон за връзка
Валиден e-mail, на който да бъде изпратена покана за участие в семинара

 

Забележка:

Линк за участие ще бъде изпратен до всички заявили желание на 28.01.2022 г., до 10.00 часа,

Предвид ограничените възможности на платформата се допускат най-много две лица от едно търговско дружество.

Всички семинари, организирани от Съюза на международните превозвачи са безплатни!

Оставам на разположение за допълнителни въпроси и съдействие!

 

С уважение,

Венцислав Трендафилов

Главен юрисконсулт