Уважаеми членове,

По информация на главния инспекторат на граничната полиция в Румъния от 7 април 2017 г. ще започне системен контрол по границите на страната, като ще бъдат проверявани документите на всички пътуващи. Проверките се налагат заради влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/458 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници.

Промените задължават държавите членки на Европейския съюз да извършват систематични проверки в съответните бази данни на всички лица, включително и на гражданите на ЕС, които се ползват от правото на свободно движение.

Моля да имате предвид, че се очаква увеличаване на времето за чакане при преминаване на границата.