СМП и браншови организации от още шест държави с обща позиция срещу дискриминационни текстове в пакет Мобилност
Спорните регламенти ще доведат до повече вредни емисии и допълнително натоварване на пътища и граници, алармират превозвачите
46% от курсовете заради задължителното връщане на камиони у нас ще бъдат “празни”, показва обновена оценка на KPMG
За отпадане на регламентите в пакет Мобилност, свързани със задължителното прибиране на камиони и шофьори в държавите на регистрация, призоваха в обща позиция организация на транспортния бранш от седем държави, сред които и Съюзът на международните превозвачи у нас. В писмо до членовете на Транспортната комисия в Европейския парламент бизнесът моли за отмяна на двата спорни текста, които изискват шофьорът да се връща в страната, в която е регистрирано превозното средство, поне веднъж на 4 седмици, независимо къде се намира, а камионите да се прибират в държавата, в която е регистрирана фирмата, поне веднъж на 8 седмици. Новите изисквания бяха приети на първо четене от евродепутатите в началото на април, а на 8 юни предстои повторното им разглеждане в Транспортната комисия.
“Позицията на първо четене на Съвета на ЕС, противоречи на целите на Европейската зелена сделка, чрез изискването за завръщане на превозните средства на всеки 8 седмици, както и противоречи на основни свободи на Единния пазар, изисквайки водачите да се завръщат до държавата членка по установяване за периодите на почивка, без да се взема под внимание тяхното желание.”, се казва в общата позиция на превозвачите от България, Полша, Унгария, Румъния, Литва, Кипър и Малта. Браншовите организации обръщат и изрично внимание на променения контекст и усложнена ситуация в условията на COVID-19 криза.
В писмото си организациите подкрепят категорично свободата на водача да избере къде да прекара своята седмична почивка. В него обаче се подчертава, че налагането на конкретно местоположение за завръщане на водача нарушава основни права за свободно придвижване, гарантирани на всички граждани на ЕС.
Изискването за завръщане на камионите в държавата на регистрация на фирмата на всеки 8 седмици пък е определено като изключително ограничителна и дискриминационна мярка, която ще постави в неизгодна позиция компаниите в държави членки по периферията на ЕС. В писмото се обръща внимание, че тя ще има и негативни последствия върху околната среда и натовареността на пътищата и границите в Европа, заради излишното движение на камиони. В подкрепа на това твърдение в позицията се цитират оценки, според които почти половината от превозните средства ще трябва да се завръщат напразно без товар до държавите си по установяване.
Това се доказва и от обновеното изследване на последиците от въвеждането на Пакет Мобилност върху българския транспорт, изготвено от KPMG по поръчка на СМП. Според направената оценка дори при срок за завръщане на камионите от 8 седмици, 46% от курсовете, които са принудени да реализират превозвачите обратно към България, ще бъдат без товар. Приблизително същият ще бъде делът на камионите, които ще се връщат обратно празни към Европа след почивката. В резултат на това анализаторите изчисляват, че CO2 емисиите от дейността на международния сухопътен транспорт ще нараснат с приблизително с 2%, което противоречи на визията на ЕС за намаляване на негативния отпечатък върху околната среда.
“Излишното увеличаване на движението ще натовари допълнително и пътищата, и граничните пунктове. Според новите изисквания камионите ще имат шест задължителни завръщания в България, което значи допълнителни 10 дни на пътя. И това не е разумно не само за бизнеса, а за обществото.”, обяснява Йордан Арабаджиев, Изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.
Според симулативния анализ на KPMG новата мярка ще увеличи трафика през българските гранични пунктове Дунав мост 1, Дунав мост 2 и Калотина съответно с 49%, 217% и 79%.
Изследването показва още, че ако Пакет Мобилност бъде приет окончателно в сегашния му вариант, много български транспортни компании ще бъдат принудени да прекратят дейността си или да я изместят в друга държава, а 36% от товарните автомобили ще спрат да се движат. Това създава и реална опасност близо 14 000 професионални шофьори и административен персонал, ангажирани в сектора, да останат без работа. Негативният социален ефект ще е още по-значителен, заради пряката свързаност на други обслужващи бизнеси, както и издръжката на цели семейства.
Според оценката печалбата на българските компании, занимаващи се с международен транспорт, ще намалее драстично, което се очаква да резултира пряко и в намаляване на БВП на България с до 1,5%.
“Обръщаме внимание, че при изготвянето на оценката експертите са използвали изходни данни от предходни години и съответно не са взети под влияние и негативните последици от кризата с COVID-19. Ако те се наложат върху картината в момента, приемането на Пакет Мобилност в този му вид би означавало директна екзекуция на много транспортни компании не само у нас, но и в други европейски държави.”, обяснява още Йордан Арабаджиев . “Затова ние и колегите ни от много държави, се надяваме евродепутатите да преоценят разумно ситуацията, да преразгледат тези спорни текстове и да вземат решение, съобразено с европейските ценности, принципи и приоритети.”, допълни той.