Изх. № 008-01/14.03.2022 г.

 

                                                                                               ОТВОРЕНО ПИСМО

                                                                            от Съюза на международните превозвачи

 

ДО:              

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

С КОПИЕ ДО:       

 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА XXXXVII НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Относно: Спешна среща за ограничаване на настъпващата икономическа криза в страната

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

 

Съюзът на международните превозвачи (СМП) отправи покана за среща с Вас, на която да бъдат обсъдени актуалните проблеми в сектора по международен автомобилен превоз на товари. Секторът по автомобилен превоз на товари е в криза, това стана ясно на инициираната от нас  пресконференция на 21 февруари 2022 г., в пресклуба на БТА, където бяха изложени най-важните проблеми, които пряко засягат автомобилните превозвачи на товари.

 

Българският транспортен сектор е силно засегнат от законодателните изменения на Мобилен пакет 1, които в голяма степен ограничават конкурентоспособността на българските превозвачи и водят до загуби както за самите търговски дружества, така и за целия сектор и страната. Не сe отчитат особеностите на държавите в периферията на Евросъюза, а именно отдалечеността на част от държавите членки от центъра и липсата на товари, които да бъдат от/до държавата на установяване, което води до загуби в сектора, които освен икономически са и екологични и засягат голяма част от населението на Европа.

 

През последните две седмици ситуацията коренно се промени с военния конфликт между Русия и Украйна, който пряко засегна транспортния сектор, както между двете държави, така и в цяла Европа. Търговските дружества, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки, са силно зависими от цените на горивата, които през последните седмици се увеличават стремглаво нагоре.

 

Държавните институции трябва да се намесят незабавно и да предприемат мерки, които поне частично да ограничат значителните загуби за сектора. Вече няколко държави в Европа – Румъния, Полша и Ирландия намалиха акциза на горивата, а Унгария от своя страна въведе мораториум върху цените на горивата.

 

Държавата разполага с механизми за реакция в кризисни ситуации, с цел облекчаване на бизнеса и гражданите. Настоявам да бъде осъществена спешна среща с Вас, на която да бъдат обсъдени всички икономически мерки, които могат да бъдат в помощ на транспортния сектор в България.

 

Част от мерките, които биха имали най-бърз и пряк ефект са:

 

На първо място, премахване на биодобавката в горивата за период от 6 месеца, чрез изменение на Закона за  възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. Като за тази мярка не е необходима нотификация от Европейската комисия.

На второ място, намаляване акцизът на горивата с 50 % за период от 6 месеца или намаляване на ДДС на горивата от 20 % на 10 %.

На трето място, цялостно отпадане на Мобилен пакет 1, чието въвеждане би довело до много празни километри за връщане на превозните средства и безсмислен разход на гориво, а също и до ненужно замърсяване на околната среда.

 

Във връзка с кризисната ситуация също, в  Република България биха могли да бъдат въведени временни дерогации от прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно времето за управление и периодите на почивка за водачите, извършващи вътрешен и международен автомобилен превоз на пътници и товари. Това ще се позволи на превозвачите да бъдат по-гъвкави при превозването на товари, като се отчете и факта, че в голяма част от ГКПП на Европа има забавяния при преминаването, дължащо се на хуманитарната криза.

 

Съюзът на международните превозвачи винаги е бил диалогичен партньор, но при очевидната липса на диалог с ресорното министерство и всички останали държавни институции, не смятам, че имаме много ходове, които биха могли да избегнат бъдещи протестни действия. Транспортният сектор в страната не е политически обвързан, а исканията ни са изцяло икономически и свързани с все по-задълбочаваща се криза в страната. Липсата на адекватна реакция ще засегне повече от 80 % от предприятия притежаващи Лиценз на Общността, които са малки и притежават между едно и пет превозни средства. Последствията, които ще настъпят, трудно биха могли да бъдат ограничени и предвидени.

 

В тази връзка, очаквам да бъде свикана незабавна среща с Вас, на която да бъдат обсъдени всички неотложни въпроси в областта на транспорта, както и да бъдат набелязани цели и конкретни мерки.

  /п/

________________

Ангел Траков

Председател на УС