Уважаеми колеги,

публикуваме позиция на Американска търговска камара в България и Конфиндустрия България относно внесения в Европейския парламент Пакет мобилност.

В позицията ясно е изразена подкрепа по отношение на протестните действия на транспортния бранш и се поддържа становището, че новата регулация е неуместна и несправелдива и не следва да бъде прилагана.

С текста на позицията може да се запознаете тук