Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че Европейската комисия на 28.10.2020г. е изпратила съобщение до Европейския парламент, европейския съвет и съвета, което актуализира изискванията за поддържане на ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ, които да съхранят икономиката по време на COVID-19 пандемията.

В това съобщение Европейската комисия настоява за привилегии по отношение на мерките за преминаване на вътрешни граници на Европейския съюз от страна на лица, ангажирани с международен транспорт. Привилегиите са както за професионалните шофьори, така и за монтьори и за мениджъри на логистични бази. Всички тези лица, могат да добият информация относно натовареността на граничните пунктове чрез мобилното приложение „Galileo Green lane”.

Според насоките на Европейската комисия никое лице, ангажирано в транспортната дейност не следва да бъде подлагано на медицински тестове, карантина или други ограничения при преминаване на граничен пункт във връзка с упражняване на професионалната си дейност. Единственият документ, който може да бъде изискван при гранична проверка от транспортните служители е „Удостоверение за работник в международен транспорт“, което ще откриете в отделен линк към тази новина.

Съгласно точка 19(b) от Препоръка на Съвета (ЕС) 2020/1475, транспортния персонал трябва да бъде определен като жизненоважен персонал от публичните органи на всички държави и не трябва да бъде поставян под карантина, докато изпълнява жизненоважните си задължения. Въпреки това, работодателят трябва да осигури лично защитно оборудване – маски, обезпаразитяващи гелове и др..

 

Тъй като държавите членки предприемат нови мерки и частично затваряне, вече има докладвани случаи на транспортни работници, които са били поставени под карантина, както и на затворени зони и на водачи, които не могат да си подновят лиценза. Затова трябва да продължим да прилагаме следните правила за зелените коридори :

– Всички товарни превозни средства и транспортен персонал трябва да продължи да бъде третиран по недискриминационен начин, независимо от произхода, дестинацията, държавата на регистрация на превозното средство или националността на водача.

– Всички товарни превозни средства, трябва да имат възможност да използва „Зелените коридори“

– Допълнителни процедури, свързани с COVID-19 трябва да бъдат избягвани и ограничени до стриктно необходимите. Водачите на товарни превозни средства не трябва да бъдат задължавани да предоставят никакъв документ, различен от лична карта и шофьорски лиценз.

– Трябва да бъдат поддържани транзитни коридори в държавите членки, поне успоредно на TEN-T мрежата. Също и частни превозни средства трябва да бъдат допуснати за транзит през държавите, без значение от коя зона пристигат, без да бъдат тествани, стига да се гарантира, че те ще се движат изцяло през транзитния коридор.

–  Държавите членки предоставят дерогации от правилата за управление ( забрани за движение по време на уикендите и др.), за да гарантират непрекъснатия товарен транспорт.

– Нощния час не трябва да се прилагат за транспортни работници

– Достъпът до обслужващи инфраструктури – бензиностанции, зони със тоалетните и душове, храна за вкъщи, трябва да бъде гарантиран.

ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ – Съобщение от Комисията 28.10.2020

Удостоверение за работник в международния транспорт (BG)