ПОКАНА

        

 Уважаеми колеги,

 

На 15 май 2018 година от 13.00 часа в зала Роял  на хотел Балкан (Шератон)  град София СЪЮЗЪТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ организира международна регионална конференция на тема „Европейското бъдеще на транспорта в Централна и Източна Европа” при следния дневен ред:

 

  1. Предложените промени в законодателството на ЕС за превози на товари (Пакет за мобилност 1) и последствията за транспорта в страните от Централна и Източна Европа;
  2. Дискусия за възможностите за постигане на компромис в рамките на българското председателство на ЕС;
  3. Приемане на обща позиция на участващите в Конференцията в защита на европейския вътрешен пазар за международен автомобилен превоз на стоки

 

Секторът на международния автомобилен транспорт на товари е в криза. Налице са множество проблеми, свързани със законодателните промени в областта на товарния автомобилен транспорт на ЕС, които не само ще доведат до ново разделяне на обединена Европа, но и до унищожение на транспортния сектор в отделни държави членки и по специално тези от Централна и Източна Европа, което поражда нарастващо напрежение в бранша.

В Съюза на международните превозвачи членуват транспортни фирми от цялата страна, което ни прави точен барометър на проблемите, очакванията и настроенията на българските превозвачи.

С цел защита на правата и законните интереси на транспортния сектор на европейско ниво обединихме усилия с транспортните сдружения на Полша, Румъния, Словения, Хърватия, Унгария и Литва в така наречения „Алианс за бъдещето на транспорта”, създаден на 28.04.2017 г. в гр. Варшава, Република Полша. Представители на национални и чуждестранни браншови асоциации ще вземат участие в конференцията.

В резултат на нашето сътрудничество сме решени да обединим усилия и да набележим мерки за действия за осигуряване на справедливи и конкурентни условия на транспорт в рамките на ЕС.

Необходимостта от предприемане на спешни мерки по регулиране на отношенията в сектора между отделните държави членки е причината за провеждането на конференцията в навечерието на срещата на ръководителите на ЕС в гр. София, която ще се проведе на 17.05.2018 г.

Гласът на транспортния сектор в нашите държави трябва да бъде чут ясно, тъй като проблемите не могат да бъдат подценявани повече!

На конференцията са поканени да вземат участие евродепутати, парламентаристи, политици и представители на браншови организации от страните в Централна и Източна Европа, които са пряко засегнати от готвените промени.

Очакваме Вашето потвърждение за участие до  9 май 2018 г. на следната платформа –  http://www.123formbuilder.com/form-3678293/Event-Registration-Form