На проведеното днес заседание транспортната комисия към Европарламента гласува компромисните текстове по Пакет “Мобилност”.
 
Правилата на ЕС за командированите работници, основани на принципа „еднакво заплащане за еднаква работа“, ще се прилагат за каботажните операции. Транспортната комисия гласува против включването на международния транспорт в тези правила.
 
Фирмите ще трябва да организират работните си графици по такъв начин, че водачите да могат да се завръщат до дома си или до друго място по техен избор за седмична почивка веднъж на всеки три седмици.
 
Транспортната комисия гласува още каботажът да бъде разрешен в държавата членка, където е извършена международната доставка или в съседна държава членка, на връщане до държавата членка на регистрация на превозвача, общо за седем дни.
 
В рамките на 7-дневния период каботажните операции в една държава членка трябва да бъдат ограничени до 48 часа с цел предотвратяване на системния каботаж.
Каботажът да не бъде позволен в същата тази страна преди изтичането на 72 часа след връщането на превозното средство до държавата членка на регистрация.
Преминаването на държавните граници трябва да бъде регистрирано в тахографа.
 
Седмичната почивка трябва да бъде прекарана на настаняване, предоставено от фирмата или в кабината на превозното средство само ако то е паркирано на обозначена парко-зона с достатъчно удобства и охрана. Членовете на ЕП представиха подробен списък с удобства (напр. условия за готвене, санитарни условия, WIFI) и сигурност, които тези обозначени парко-зони трябва да притежават.
 
Какво следва оттук-нататък?
 
Предстои текстовете, приети днес от Комисията по транспорт, да бъдат одобрени от Европарламента. Те ще представляват позицията на Европарламента при преговорите със Съвета, които ще започнат веднага щом Съветът приеме своя позиция.