Браншовите сдружения се обединиха с искане за спиране на предварителното изпълнение на Наредбата за продуктовите такси до отпадане на неприемливите текстове

Искане за незабавно спиране на предварителното изпълнение на Наредбата за продуктовите такси заради настъпили неоправдани и големи щети за транспортния сектор ще внесе Съюзът на международните превозвачи във ВАС тази седмица, съобщи Йордан Арабаджиев, изп. директор на сдружението.

Причина за това са промени в наредбата от 16 юли 2018 г., с които бяха въведени за първи път нова продуктова такса за камиони и автобусите (автомобили за превоз на товари над 3,5 тона и автобуси за превоз на повече от 8 пътници), платима при тяхната регистрация. Наложени са такси в размер на 938 лв. за нови превозни средства и 2325 лв. за употребявани.

За по-малко от месец след влизане в сила на новия налог, само превозвачи от СМП са платили над 80 000 лв. такси по новата наредба. Прогнозните очаквания на базите на регистрации от минали години за целия автомобилен и автобусен сектор очакванията са тези загуби да достигнат между 10 и 12 млн. лв. годишно.

Философията на продуктовата такса е да се събира за управление на опасни отпадъци чрез рециклиране, а новите камиони и автобуси не са отпадък, а дълготрайна инвестиция  с дългосрочна употреба за търговски цели, заявяват от сдружението. Наредбата въвежда порочна практика да се плаща за услуги, които не се извършват на територията на страната и акумулира средства, които няма да се използват по предназначение. Това противоречи и на европейска директива в сектора, според която тези такси са платими от производителите на МПС-та. Новите превозни средства се закупуват предимно с лизингови схеми, които предвиждат и обратно изкупуване от производителя, което е допълнително основание да се счита, че те няма и не могат да бъдат рециклирани в България.

Получава се така, че за един нов камион се плаща продуктова такса от производители и същата автоматично се дублира с плащане от потребителя, след като закупи и регистрира превозното средство в България.

Още по-големи са очакваните щети за автобусния бранш, където освен с новите продуктови такси, бе въведено и задължително изискване за оборудване с пътнически колани. Това ще наложи подмяна на част от автопарка, като към цената на закупените нови возила ще се добавя и продуктовата такса.

Действащата в момента Наредба неоправдано и немотивирано приравнява  механизма за събиране на продуктови такси за стоки с краткотрайна употреба като найлоновите торбички, за които ползвателят се счита за краен замърсител.

Срещу промените в наредбата вече е внесена жалба във ВАС с искане за отмяна на некоректните текстове. Предвид настъпващите големи и необратими загуби за сектора обаче, от бранша настояват и за спиране на изпълнението и събирането на налозите до произнасяне на съда.

От сектора се надяват на диалог с МОСВ и действия от тяхна страна за промяна на собствената им наредба и преосмисляне на заложените принципи. Превозвачите напомнят, че загубите, които се очаква да генерират от новия налог, ощетяват компаниите по отношение на средствата им за развитие и социалната политика.

Искането за отмяна на таксите се подкрепя от водещите големи сдружения в страната като Съюза на международните превозвачи (СМП), Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ),  Асоциация на автобусните превозвачи и Съюз на вносителите на автомобили.