От 1 декември 2019 г. ефективно ще стартира електронната система за заплащане на пътни такси в Чехия. До тази дата превозното средство трябва да бъде снабдено с ново бордово устройство.

Порталът за самообслужване на клиенти ще бъде пуснат от 22-ри септември. Едновременно с пускането на Портала за самообслужване ползвателите на платените пътни комуникации ще могат да се регистрират в новата система за събиране на пътни такси на Чешката република. Онлайн регистрацията ще бъде възможна за режим на предплащане и за режим на последващо плащане с банкова гаранция.

На 22 септември 2019 започва:
– регистрацията на превозните средства и техните ползватели в новата електронна система за събиране на пътни такси;
– доставка на новите бордови устройства на превозвачите, които се регистрират онлайн;
– пускане в действие на пунктовете за разпространение и контактните точки.

На 1 декември 2019 е окончателното пускане на новата електронна система за събиране на пътни такси.
От тази дата нататък при движение по платените пътни комуникации превозните средства на превозвачите задължително трябва да са снабдени с ново бордово устройство.

За повече инфо: https://mytocz.eu/bg