☑️Австрия – Степен на риска 3. Завишен контрол. Относно тежкотоварните автомобили, които преминават транзит през Австрия, към момента няма рестрикции. Всички шофьори ще бъдат проверявани на място за здравословното им състояние, касаещо COVID-19, след което ще бъдат допуснати да преминат през Австрия.
НОВО!!! Затворена е границата на Австрия с Италия.
Предложения за алтернативни маршрути за завръщане в България – Австрия – Унгария (!) -Румъния-България
☑️Албания – Степен на риска 2. Няма въведени допълнителни ограничения за превозите на стоки. Завишен хигиенен контрол;
☑️България – Степен на риска 3. Извънредно положение. Възможно е въвеждане на допълнителни ограничения за превозите на стоки. Завишен хигиенен контрол.
По информация на Националния Щаб: Икономиката е отворена и се нуждае от постоянен приток на суровини и готови продукти. Има разбиране в ЕС, но не е достатъчно добре коментирано. Много държави затвориха границите си, но е разрешено преминаването на тежкотоварни автомобили превозващи стоки (бел. ред.). Възниква въпросът дали водачите попадат под общата концепция за карантиниране на всеки, влизащ в страната.

Дерогациите от правилата за управление и почивка съгласно член 14(2) от Регламент 561/2006
Период 19.03 -13.04.2020 г.
Дерогация от чл. 6(1) на Регламент 561/2006г. : промяна на максималния дневен период на управление от 9 часа на 11 часа
Дерогация на член 7 от Регламент 561/2006г. : промяна на минималните дневни периоди на прекъсване от 45 минути, които са задължителни на всеки 4 часа и 30 минути, да се правят на 5 часа и 30 минути.
Дерогация от член 8(6) на Регламент 561/2006г. : Задължение за ползване на седмичната почивка – от пет 24-часови периода – на шест 24-часови периода.

☑️Белгия – Степен на риска 1. Няма въведени допълнителни ограничения за превозите на стоки. Завишен хигиенен контрол;
НОВО!!! – Белгия разрешава неограничено да се превозва транспорт на лекарства, други жизнено необходими продукти за магазини и аптеки.
☑️Великобритания – Степен на риска 1. Няма въведени допълнителни ограничения за превозите на стоки.

☑️Германия – Степен на риска 1. Завишен хигиенен контрол. Няма въведени допълнителни ограничения за превозите на стоки. Завишен хигиенен контрол. В някои райони е разрешен превоз на стоки в почивните дни;
НОВО!!! – Считано от 16.03.2020 г. Германия ще затвори ГКПП с Австрия, Швейцария и Гранция. Международният транспорт не е засегнат. Превозът на пътници е забранен.
Във връзка с предприетите мерки срещу разпространение на COVID-19 и с оглед да не се допуснат затруднения в снабдяването с хранителни продукти, всички федерални провинции на Германия временно отменят забраната за движение на тежкотоварни автомобили в неделя по магистралите в страната. По информация на Федералния съюз товарни превози и логистика, повечето провинции отменят тази забрана до 30.05.2020, със следните изключения
Бавария- отмяната е за сега е до 29.03.2020 и важи за всички видове товари
Баден-Вюртемберг, Саксония и Саксония-Анхалт- до 05.04.2020 и важи само за дълготрайни хранителни сухи стоки.
Само за Хамбург за неделните превози се изисква разрешение, което обаче се издава от съответните служби в съкратена процедура и може да се получи в рамките на 24 часа.
С оглед динамичността на обстановката следва да се има предвид, че срокове и условия могат да бъдат променяни и актуална информация следва да се набавя преди всеки предвиден курс директно от министерствата на транспортна на всяка една федерална провинция.
☑️Дания – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол.
НОВО!!! Дерогациите от правилата за управление и почивка съгласно член 14(2) от Регламент 561/2006
Период 13.03 -22.03.2020 Г.
Дерогация от член 8(6) на Регламент 561/2006г. : Задължение за ползване на седмичната почивка – от пет 24-часови периода – на шест 24-часови периода.

☑️Гърция – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол; Фериботните връзки не са нарушени за момента, но по информация на колегите е възможно известно забавяне и напрежение.
Считано от 16.03.2020 г. Превози от/до Гърция в часовия диапазон 22.00 ч. – 06.00 ч. се забраняват заради разпространението на вируса.
☑️Испания – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол;

❗️НОВО!!! Дерогациите от правилата за управление и почивка съгласно член 14(2) от Регламент 561/2006
Период 14.03 -28.03.2020 г.
Дерогация от чл. 6(1) на Регламент 561/2006г. : промяна на максималния дневен период на управление от 9 часа на 11 часа

Дерогация на член 7 от Регламент 561/2006г. : промяна на минималните дневни периоди на прекъсване от 45 минути, които са задължителни на всеки 4 часа и 30 минути, да се правят на 5 часа и 30 минути.

Дерогация от член 8(6) на Регламент 561/2006г. : Задължение за ползване на седмичната почивка – от пет 24-часови периода – на шест 24-часови периода.

Италия – Степен на риска 4. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол; Преди напускане на страната може да е необходимо превозвачите да се снабдят с документ за здравен статус. Други държави налагат ограничения на водачи, пристигащи от тази високо рискова зона
Държави, които не допускат превозвачи пребивавали на територията на Италия – Словения, Хърватия и Австрия.
В момента се събират списъци на български превозвачи, които ще бъдат превозени с кордон през Словения, Хърватия, Сърбия до България и Турция.
Словения е поела ангажимент осигуряването на коридори за преминаване да продължи.
☑️Ирландия – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол;
НОВО!!! Дерогациите от правилата за управление и почивка съгласно член 14(2) от Регламент 561/2006
Период 18.03 -16.04.2020 г.
Дерогация от чл. 6(3) (6) на Регламент 561/2006г.
☑️Литва – Степен на риска 1. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол;
Република Северна Македония – Степен на риска 1. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол; От 13.03.2020 г. Република Северна Македония е взела решение временно да не допуска на своя територия чужди граждани, които идват от рисковите в епидемиологично отношение дестинации Италия, Китай, Южна Корея, Иран, Франция, Германия и Испания.

☑️Полша – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол за пътниците. Подлагат се на допълнителни въпроси относно дестинацията от която идват. Няма въведени допълнителни изисквания за превозвачите;
Образувана колона от чакащи автомобили на границата с Украйна!!! Украйна въведе временни ограничения по ГКПП. Очаква се официален документ от правителството, който ще засяга затварянето на границите, карантинен период от 14 дни за всички пристигащи от рискови дестинации и други.
НОВО!!! – С решение на правителството от 16.03.2020 г. карантинните срокове могат да бъдат намалени по решение на инспекторите.

❗️НОВО!!! Дерогациите от правилата за управление и почивка съгласно член 14(2) от Регламент 561/2006
Период 18.03 -16.04.2020 г.
Дерогация от чл. 6 (1) (2) (3) на Регламент 561/2006г.
Дерогация на член 7 от Регламент 561/2006г. : промяна на минималните дневни периоди на прекъсване от 45 минути, които са задължителни на всеки 4 часа и 30 минути, да се правят на 5 часа и 30 минути.

☑️Португалия: Към момента няма ограничителни мерки за влизане, излизане и транзитно преминаване през португалска територия. Има забрана за слизане на португалска земя за всички граждани от акостиралите плавателни съдове, освен за гражданите и дългосрочно пребиваващите в Португалия. Автономна област Мадейра затваря напълно своите пристанища.
НОВО!!! Очаква се въвеждане на граничен контрол с Испания.
☑️Румъния – Степен на риска 2. Извънредно положение. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол за пътниците. Подлагат се на допълнителни въпроси относно дестинацията от която идват. Няма въведени допълнителни изисквания за превозвачите; Всички превози, пристигащи от Северна Италия не се допускат на територията на страната. Разпоредбата важи до 31 март 2020 г.
Румъния предлага ново мерки за облекчаване на трафика. Увеличаване времето на управление от 9 на 11 часа, максимално време на управление от 56 до 60 часа, намаляване на времето за почивка от 11 на 9 часа. Въвежда се компенсация за намалени седмични почивки след 6 седмица на управление. ЕК ще бъде информирана за това обстоятелство.
Дерогациите от правилата за управление и почивка съгласно член 14(2) от Регламент 561/2006
Период 18.03 – 16.04.2020 г.
Дерогация от чл. 6(1) на Регламент 561/2006г. : промяна на максималния дневен период на управление от 9 часа на 11 часа

Дерогация на член 7 от Регламент 561/2006г. : промяна на минималните дневни периоди на прекъсване от 45 минути, които са задължителни на всеки 4 часа и 30 минути, да се правят на 5 часа и 30 минути.
Дерогация от член 8(1) на Регламент 561/2006г : Намаление на задължителната дневна почивка от 11 на 9 часа.
Дерогация от член 8(6) на Регламент 561/2006г. : Задължение за ползване на седмичната почивка – от пет 24-часови периода – на шест 24-часови периода.

☑️Словения – Степен на риска 3. Има въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол за пътниците. Подлагат се на допълнителни въпроси относно дестинацията от която идват. Няма въведени допълнителни изисквания за превозвачите; Границите на страната са затворени за всички превози от Италия.
В момента има образувана колона от чакащи автомобили на ГКПП с Хърватия.
☑️Словакия – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Въвеждат се допълнителни проверки по ГКПП.

☑️Сърбия – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол за пътниците. Подлагат се на допълнителни въпроси относно дестинацията от която идват. Няма въведени допълнителни изисквания за превозвачите. От 08:00 ч. на 12.03.2020 г до второ нареждане, временно се преустановява преминаването на лица и МПС през ГКПП Олтоманци, ГКПП Стразимировци и ГКПП Брегово, като трафикът за и от Сърбия се пренасочва към ГКПП Калотина;
Няма ограничение за транзитно преминаващите тежкотовани автомобили, но се въвежда времево ограничение за преминаване през територията на Сърбия. От момента на влизането до момента на излизането са разрешение само 12 часа.
НОВО!!! – Забранени са превозите от/до Сърбия. Транзитът се осъществява само под конвой.

☑️Франция – Степен на риска 2. В момента няма нарушение на транспортните връзки.
Тунелът също оперира нормално с обичайте забавяния.
☑️Турция – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол за пътниците. Подлагат се на допълнителни въпроси относно дестинацията от която идват. Няма въведени допълнителни изисквания за превозвачите. На ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово трафикът е изключително интензивен на изход за товарни автомобили. Има образувана колона от изчакващи автомобили;
Във връзка с епидемиологичната обстановка, на влизане в Турция на ГКПП Капъ куле турските власти са монтирали термокамера за измерване на температурата на влизащите пътници. Това може да доведе до забавяне на преминаването в посока Турция.
По решение на турските власти временно е преустановено движението на международния бърз влак България – Турция.

На 16 март 2020 г. беше проведен телефонен разговор с директора на Главна дирекция „Митници Тракия“ г-н Яшар Оджак. Обсъдени бяха въведените рестриктивни мерки от страна на Турция на ГКПП, като особено внимание бе обърнато на водачите на тежкотоварни автомобили. В тази връзка бе установено следното:

По информация на консулството ни в Одрин, Република Турция, считано от днес – 16 март 2020 г. обхватът на рестриктивните мерки за недопускане влизане в Р. Турция на водачи на тежкотоварни камиони, граждани на Германия, Франция, Испания, Норвегия, Дания, Белгия, Австрия, Швеция и Нидерландия се разширява, като тежкотоварните автомобили, независимо от националността на водача /шофьора/, превозващи стоки и пристигащи от посочените държави не биват допускани в Р. Турция.

Мярката не се прилага, по изключение и единствено, спрямо турските граждани – водачи на тежкотоварни камиони, но те след влизане в Турция незабавно се поставят под 14-дневна карантина.

Следва да се има предвид, че първоначално по разпореждане на министъра на вътрешните работи на Р. Турция забрана за влизане в страната беше наложена и спрямо граждани, вкл. водачи на тежкотоварни автомобили, на Иран, Италия, Грузия, Корея и Китай. Новата мярка става автоматично валидна и за тези държави.
Обстановката по турските ГКПП е изключително динамична, мени се непрекъснато, като се очаква към ограничителния списък с държавите и предприеманите мерки да бъдат добавяни и други в зависимост от ситуацията с разпространението на вируса Covid-19 в тях.
☑️Унгария – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен контрол за пътниците. Подлагат се на допълнителни въпроси относно дестинацията от която идват. Няма въведени допълнителни изисквания за превозвачите; Транзитният превоз е разрешен.
Обичайните забрани за камиони в събота от 22.00 до неделя 22.00 часа са отменени за периода на извънредното положение.
Граничните проверки на Словенско-Австрийската граница са подновени.
Затворени гранични пунктове:
• Унгария – Румъния граници: Turnu, Sacuieni, Salonta and Valea lui Mihai crossings
• Унгария – Сърбия граници: Hadikfalva, Bajmok, Ásotthalom, Horgos highway, Tiszasziget, Kübekháza.

Има известно забавяне на вход в страната.
☑️Украйна – Степен на риска 3. Въведени ограничения. Само 49 ГКПП са отворени. Има забавяне на преминаването на тежкотоварни автомобили, поради измерване температурата на влизащите и излизащи хора.
☑️Хърватия – Степен на риска 4. Нарушение транспортни връзки с Италия. Допълнителни мерки от кризисен щаб. По отношение на чуждестранните водачи ситуацията е както следва: всички чуждестранни водачи, които през последните 14 дни са били в Хубей, Уан, Италия, Даего и Иран следва да бъдат поставени под задължителна карантина в Хърватия за срок от 14 дни. Ако тези водачи не желаят да останат под карантина в Хърватия, могат да се върнат у дома или да отидат до друга държава, където няма въведени такива мерки.
Транзитните превози не са забранени. Образувана колона от автомобили на ГКПП на станата. Включени са допълнителни служители за по-бързо издаване на документи, свързани с карантината. Очаква се това да облекчи малко задръстванията.
Нова мярка, предприета от хърватската страна при транзитното преминаване на шофьорите, според която, за да бъде допуснат в Хърватия, всеки шофьор, който влиза транзитно от Сърбия, а преди това имал курс до Италия, трябва да има минимум 14 дни от излизането си от Италия. В противен случай шофьорът подлежи на карантина в зависимост от дните, които са минали от последното излизане от Италия.
☑️Швеция – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения на превозите. Завишен хигиенен контрол.
Дерогациите от правилата за управление и почивка съгласно член 14(2) от Регламент 561/2006
Период 16.03 -14.04.2020 г.
Дерогация от чл. 6(1) на Регламент 561/2006г. : промяна на максималния дневен период на управление от 9 часа на 11 часа

Дерогация от член 8(6) на Регламент 561/2006г. : Задължение за ползване на седмичната почивка – от пет 24-часови периода – на шест 24-часови периода.

☑️Чехия – Степен на риска 2. Няма въведени ограничения за превозите. Завишен хигиенен. Подлагат се на допълнителни въпроси относно дестинацията от която идват. Няма въведени допълнителни изисквания за превозвачите;
От 16 март 2020 г. се забранява влизането на чужди туристи в Чешката република. Забраната НЕ се отнася за чужденците с постоянно пребиваване в Чешката република. Забраната не се отнася и за шофьорите на тежкотоварни камиони.
☑️Черна гора – Степен на риска 3. Въведени са ограничения за всички превозвачи, които пристигат от рискови зони. Същите няма да бъдат допускани до територията на страната.

______________________________________________________
Забележка: Информацията е актуална към момента на подаването й. Ситуацията е динамична и е възможно да настъпят внезапни промени, които да отменят предишните разпоредби. Повечето държави заявяват, че мерките влизат незабавно, считано от часа и дата на взетото на решение.