Във връзка с публикации в различни уебсайтове за влизане в сила на забрана за ползване на 45-часовата почивка на борда на превозното средство в Република Германия, съответно, за налагане на глоби за неспазване на тази забрана, Съюзът на международните превозвачи Ви информира, че към този момент в държавата не е налице влязъл в сила закон, който изрично да забранява ползването на нормалната седмична почивка в кабината на превозното средство, и който да предвижда глоби за водачите и имуществени санкции за превозвачите за неспазване на такава забрана. 

Съюзът следи промените в законодателството на Република Германия и ще Ви информира веднага щом получи информация за евентуално влизане в сила на такава рестрикция.