Европейската Комисията публикува първата поредица „Въпроси и отговори“ относно приложението на определени социални разпоредби от Мобилен пакет 1. В тази поредица са засегнати най-важните въпроси за сектора и би трябвало да помогне на транспортните предприятия, водачите, контролните органи и други участници в транспортната верига, да се съобразяват с новите разпоредби по правилен начин.
 
 
Комисарят по транспорт Адина Валеан заяви: „ Тези пояснения ще помогнат на предприятията и на контролните органи да приложат новите разпоредби по правилен начин. Секторът трябва да бъде запознат как да спазва новите разпоредби в различни ситуации, а контролните органи трябва да споделят единно тълкуване на правилата.“
 
 
„Въпросите и отговорите“ се отнасят за новите разпоредби от Мобилен пакет 1, които се прилагат от 20-ти август 2020 г. Те ще бъдат допълвани с последващи разяснения, свързани с други разпоредби в Пакета.
 
На следния линк можете да откриете въпросите и отговорите, публикувани от Европейската комисия: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_bg
Като pdf файл, ще откриете неофициален превод, изготвен от СМП на следния линк: Мобилен пакет – отговори на ЕК

[:en]