Световната организация за автомобилен транспорт IRU стартира нов портал, предназначен за транспортния сектор. Той ще съдържа цялата ключова информация, необходима за прилагането на правилата от Пакет Мобилност в целия ЕС.
Тази инициатива на IRU позволява на операторите на пътнически и товарни превози, и на другите играчи в индустрията да бъдат в крак с най-новите разработки относно правните, практическите и оперативните аспекти на новите правила, на европейско и национално ниво.
Повечето от секциите на портала са публично достъпни, като някои области са запазени за членове на IRU.
„IRU и неговите членове непрекъснато призоваваха властите през последните години да изяснят и тълкуват правилата на Пакет Мобилност, така че транспортните компании да могат да ги разберат и напълно да ги спазват“, каза директорът на IRU за застъпничество в ЕС Ралука Мариан.
„Този ​​нов портал обединява всичко на едно место. Това ще улесни и ускори намирането на важна информация и ще доближи закона до тези, които трябва да го прилагат. Ще продължим да го актуализираме с нова информация и разяснения от ЕС и националните органи, докато нашата застъпническа работа продължава“, добави тя.
Този нов портал с един прозорец обединява ресурси, актуална информация, карти и връзки в четири ключови области:
– правила за времето за шофиране и почивка, и тахографи;
– командироване на шофьори;
– достъп до професията;
– достъп до пазара за автомобилен товарен транспорт.
Налични са и най-новите ставки за възнаграждение за командировани шофьори на товарен транспорт.
От тази година Съюзът на международните превозвачи е член на Световната организация за автомобилен транспорт IRU.
Допълнителна информация може да намерите на официалната платформа на IRU