Уважаеми членове, информираме Ви, че председателят на управителния съвет на АПИ прие Заповед РД-11-680 от 28.06.2024 г., с която одобри предоставянето на безвъзмездни средства на всички допуснати кандидати!
Заповедта подлежи на предварително изпълнение и всички трябва да получите полагащите ви се суми в най-скоро време!