Министерството на външните работи на Словения и Компания за автомагистрали на Република Словения (ДАРС) информира, че считано от 01.04.2018 година се въвежда електронно таксуване за превозни средства с тегло над 3,5 тона.
От тази дата няма да бъде възможно заплащането на пътната такса на пунктовете за тази цел. Ще бъде преустановена възможността за заплащането на пътната такса с действащите електронни карти ДАРС и устройствата АВС. Всяко едно тежкотоварно МПС, използващо автомагистралите или високоскоростните пътища в Словения, ще трябва да се регистрира с цел използването на системата DarsGo, както и да придобие устройството DarsGo, чрез което се начислява пътната такса.

Към този момент регистрирането и получаването на DarsGo е възможно в сервизите DarsGo.

Регистрацията ще бъде възможна и на бензиностанциите, намиращи се на отбивките за отдих.

Информация за снабдяване с устройството DarsGo може да бъде намерена и на интернет страницата www.darsgo.si. Препоръчва се потребителите на системата DarsGo да сторят това своевременно, за да избегнат очакваните опашки за регистрация при преминаването към новата система. Заплащането на пътните такси по сега действащата система може да се извършва до края на деня на 31 март 2018 г., вкл. ДАРС не предвижда „период за толеранс”.

ДАРС подчертава, че при липса на регистрация и устройство ще бъдат налагани глоби както на водачите на автобусите и тежкотоварните автомобили, така и на собствениците на фирмите, които своевременно не са предприели необходимите действия.

Допълнителна информация може да се намери на интернет страниците www.dars.si и https://darsgo.si/portal/en/home или по електронната им поща: info@dars.go.