Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че от 01.01.2018 г. в Република Австрия е в сила изменение на Колективния трудов договор за превозите на товари, съгласно което минималните ставки за водачите на тежкотоварни автомобили се увеличават с 2,7 %.

С текста на колективния трудов договор и приложимите таблици за възнагражденията за 2018 г. в зависимост от вида на превозното средство и професионалния опит на водачите може да се запознаете в секция “Новини за членове”.