Уважаеми членове,

до всеки от Вас е изпратена покана по електронна поща за годишното общо събрание на СМП.

Поканата е на разположение и на таблото за уведомления в администрацията на СМП.

Молим, да проверите посочените за връзка с вас електронни пощи, както и папките “спам” в тях, за да се запознаете подробно с нейното съдържание.

Ако член на сдружението не е получил покана, молим да ни пише на office@smp-eu.org.

С уважение,

екипът на СМП