Като част от инициативите, предприети от Алианса за бъдещето на транспорта, в защита на транспортните фирми от Централна и Източна Европа във връзка със законодателните предложения

в Транспортния пакет, е изпращането на Отворено писмо на Алианса за бъдещето на транспорта относно Транспортния пакет до институциите на Европейския съюз.

В писмото се настоява за организиране на допълнителни срещи преди финалната фаза на законодателната процедура, свързана с Транспортния пакет.

Текста на писмото може да видите тук

 [:en]Part of the initiatives of the Alliance for the future of the transport in protection of the transport companies from Central and Eastern Europe regarding the legislative changes in the Mobility package is sending an Open Letter of the Alliance

for the future of the transport concerning the Mobility Package to the EU institutions.

In the letter the Alliance insists that there are additional meetings before the final stage of the legislative procedure connected with the Mobility package.

You can view the text of the letter here