На 8 юни 2017 г. беше проведена 3545-та среща на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергия-Люксембург.

На срещата бяха направени изявления на министрите на транспорта от България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия относно социалната част от транспортния пакет и частта, засягаща пазара.

Позицията на България и останалите изброени държави е, че транспортният пакет може да причини значителни структурни проблеми за индустрията на автомобилния транспорт. Изкзаванията бяха в полза на по-ефикасен и интегриран пазар на автомобилния транспорт в ЕС и подобряване на европейския единен пазар.

Държавите се обединиха около становището, че предложеното изрично прилагане на Директивата за командироването за транспортния сектор означава значително негативно влияние върху сегашните правила за пазара на автомобилния транспорт.

Министрите изтъкнаха рисковете от фрагментация, протекционизъм и излишна бюрокрация на пазара на ЕС, които крият предложенията в транспортния пакет. Беше заявено, че ще бъде обърнато специално внимание на административната тежест и влиянието върху ежедневния бизнес на индустрията.

В същото време министрите от следните държави: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Швеция и Норвегия учредиха т.нар. “автомобилен алианс”. Неговите цели са защитата на социалните права, засилването на безопасността и осигуряването на добре функциониращ вътрешен пазар, базиран на „здравословна” и лоялна конкуренция.

С цел избягване на социалния дъмпинг и нелоялните практики министрите настояват за по-добро и по-ефективно прилагане на пътните проверки и инспекции в помещенията на фирмите, извършващи автомобилни превози във всички държави членки. В допълнение към това, те подчертават големите рискове, които манипулациите и измамите крият за безопасността на шофьорите и на останалите участници на пътя.

Превод на изявлението на България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия може да видите тук

Превод на изявлението на Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Швеция и Норвегия ще намерите тук