logo_cemt4bu0njds_vrz_9_29_49-184x105Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на сайта на ИА “Автомобилна администрация” е публикувана заповедта на министъра на

транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разпределението на  ЕКМТ/CEMT разрешителните за 2017 г., заедно с приложенията към нея.

Текста на заповедта можете да видите тук

По-долу са текстовете на приложенията към заповедта:

Приложение 1

Приложение 2

Приложения 3 и 4

Списъка на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на ППС можете да видите тук