Уважаеми колеги,

В понеделник, 15 май, Комисарят по транспорта Виолета Булц и Комисарят за Енергийния съюз Марош Шевчович организираха среща на социалните партньори, на която те да изкажат своите становища преди представянето на транспортния пакет на 31 май.

На срещата бяха обсъдени евентуални промени във времето за почивка на водачите и проблемът за включването на автомобилния транспорт от Директивата за командироването на работници.

Представителите на работническите съюзи и на бизнеса изразиха различни становища относно командироването на работници. Комисията все още не е взела решение по този проблем.

Въпросът за каботажа също беше обект на различия в мненията на представителите на работниците и работодателите. В документ на Генералната дирекция за транспорт се предлага редуциране на броя на дните (понастоящем седем), позволени за извършването на каботаж, на пет за сметка на неограничен брой на операциите.

Цялата новина с изразените становища на Комисията, работническите съюзи и съюзите на работодателите може да прочетете тук