Считано от 25 май 2017 г. във Федерална Република Германия влизат в сила промените, свързани с ползването на нормалната седмична (45-часова) почивка на борда на превозното средство.

Съгласно публикацията във Федералния държавен вестник, част 1, № 29 законът влиза в сила в деня след обнародването – от 00:00 ч на 25 май 2017 г. Ползването на нормалната седмична почивка в превозното средство или на място, неподходящо за спане на територията на Германия, се забранява.

Специфични разпоредби разясняват, че нормалната седмична почивка не може да бъде извършвана на борда на превозното средство, включително не може да бъде осъществявана почивка на места, където няма подходящи условия дори и извън кабината.

При нарушение на тези изисквания са предвидени глоби в размер на 60 евро на час за всеки час, прекаран в превозното средство от страна на шофьора и 180 евро на час за транспортната фирма.

Линка към новоприетия закон (немски език) може да видите тук