Днес, 26 май 2017 г. се проведе тристранна среща между ръководствата на Агенция “Митници”, МВР и Съюза на международните превозвачи, на която беше обсъден проблемът със затрудненото преминаване на тежкотоварни автомобили през ГКПП на Република България.

На срещата съюзът беше представен от Ангел Траков – председател на Управителния съвет, Илиян Филипов – член на Управителния съвет и Йордан Арабаджиев – Изпълнителен директор. От страна на Агенция “Митници” присъстваха директорът на агенцията Георги Костов, заместник-директорите Борислав Борисов и Божидар Алексов, директори на дирекции и експерти от Централно митническо управление, както и началникът на Митница Югозападна Георги Александров. Участие взе и заместник-главният секретар на МВР Георги Арабаджиев.

Бяха постигнати редица договорености с цел намаляване на колоните от чакащи да преминат границата автомобили.

От страна на агенцията и МВР беше поет ангажимент от утре на ГКПП “Кулата” да бъде отделен кантар за обработка на празни камиони и товарни микробуси, като се очаква по този начин да бъде облекчен трафикът.

Ще бъде създаден и ежедневен оперативен обмен на информация между агенцията и Съюза на международните превозвачи за възникнали проблеми от компетентността на митниците с цел по-бързото им отстраняване.

Гранична полиция вече е набелязала и конкретни мерки за облекчаване обработката на товарните автомобили, но по думите на заместник-главният секретар на МВР Георги Арабаджиев това ще бъде възможно едва след приключването на ремонта на гръцкия пункт “Промахон”.

Изтъкна се ролята на диалога за справянето с така възникналата ситуация, като Съюзът, от своя страна, заяви, че затварянето на гранични пунктове не е приемлива форма на протест, тъй като отново води до излишен престой на шофьорите по границите.